Sterling Polish Company’s Corporate Social Responsibility (CSR) strategi

Strategien for virksomhedens sociale ansvar hos Sterling Polish danner rammerne for, hvordan vi skal agere som virksomhed, så vi bevarer den troværdighed, tillid og ansvarlighed, som vi har opbygget siden 1941. Vi ønsker at stå stærkt inden for miljøhensyn og bæredygtighed generelt, og CSR strategien vil derfor være vores udgangspunkt for at være ”best-in-class” i branchen. Hos Sterling Polish Company værner vi om vores omdømme, så vores samarbejdspartnere, leverandører, kunder og andre der handler med os, har tillid til os.

Kvalitet

Hos Sterling Polish Company går vi aldrig på kompromis med kvaliteten. Kvalitet er altid vores udgangspunkt, når vi skal producere, distribuere og sælge vores produkter. Vi har specialister ansat til løbende at måle, kvalitetstjekke og optimere vores produkter, så de altid opfylder vores kunders behov, krav og forventninger.

Miljø

Hos Sterling Polish er miljøhensyn i højsædet, og nye tiltag træder i kraft løbende. Vi arbejder løbende på at forbedre vores miljø, og at reducere virksomhedens miljøpåvirkninger, inden for vores økonomiske og tekniske muligheder.

Sterling Polish har i mange år opsamlet spildevand, som kun større virksomheder er underlagt. Men da det er muligt at gøre inden for vores rammer, har vi de sidste 20 år ikke udledt spildevand til offentlig kloak. Det bliver opsamlet, og delvis genbrugt eller sendt til destruktion. Dermed belaster vi ikke vores samfund med spildevand.
Sterling Polish har desuden fokus på at nedbringe forbruget af energi, ved blandt andet at installere følere i virksomheden, så lyset kun er tændt, når det er nødvendigt.


Produktion:

Vi producerer med mindst mulig spild, og genbruger en stor del af vores rengøringsvand.


Emballage:

Sterling Polish har gennem de sidste par år været i en proces, hvor vi har udskiftet vores emballage, så vores flasker er frie for tilsatte farvestoffer eller er produceret af genanvendeligt plast. Dette med henblik på at belaste miljøet mindst muligt.

Arbejdsmiljø

Hos Sterling Polish gør vi meget for at sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Vi fremmer blandt andet sunde tilbud på arbejdspladsen, ligesom vi giver den enkelte medarbejder mulighed for afvekslende arbejdsstillinger, for at nedsætte risikoen for skader.

Sterling Polish tilbyder desuden alle medarbejdere en dækkende sundhedsforsikring.

Sikkerheden hos Sterling Polish er ligeledes højt prioriteret, og vi følger naturligvis alle retningslinjer fra arbejdstilsynet, og har desuden løbende kontakt til et konsulentfirma til at rådgive os i, hvordan vi sikrer vores medarbejdere bedst muligt.

Vi forbedrer og optimerer arbejdsvilkårene for vores medarbejdere internt ved blandt andet at gennemføre den lovpligtige APV, som sætter fokus på den enkeltes eventuelle problemstillinger.

På personale fronten vil vores medarbejderskare fortsat være repræsenteret af flere køn, nationaliteter og favne aldersmæssig bredt, for at understrege, at der er plads til alle hos Sterling Polish.

Besøg af Arbejdstilsynet april 2022

I april 2022 havde Sterling Polish besøg af Arbejdstilsynet, som havde følgende at sige om virksomhedens arbejdsmiljø:
 
”Vi har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.”
 

Sterling Polish har desuden fået en grøn smiley, som gælder de næste 3 år. Den grønne smiley er at finde på Arbejdstilsynets hjemmeside her. Læs mere om Arbejdstilsynets grønne smiley her.

Socialt Ansvar

Sterling Polish skal i den grad stå for social ansvarlighed kombineret med økonomiske resultater.

Vi arbejder på en fælles forståelse sammen med vores leverandører om ikke at benytte børnearbejde, tvangsarbejde, at overholde menneskerettighederne, ikke diskriminere, at prioritere bæredygtig forvaltning af naturen m.m.

Derudover er vi en aktiv og engageret virksomhed i lokalsamfundet, og i det danske samfund generelt. Sterling Polish har blandt andet et samarbejde med Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret JAC i Gentofte, som rummer en bred vifte af tilbud, aktiviteter og beskæftigelse til mennesker med særlige behov.

Sterling Polish har ligeledes støttet den lokale fodboldklub, Lyngby Boldklub, i årevis med deres indsats på blandt andet ungdomsområdet.

Indsatsområder

CSR tiltag hos Sterling Polish de næste par år vil blandt andet indebære endnu mere fokus på miljøforbedringer, og vi vil følge nøje med i udviklingen på området. Mere genbrugsplast, færre farvestoffer, flere ecolabels, flere naturlige råvarer og ingredienser uden at gå på kompromis med kvaliteten på vores produkter.

Hos Sterling vil vi ydermere satse endnu mere på lokal produktion på egen fabrik, som også er med til at nedbringe miljøbelastningen. Og i den forbindelse genanvende endnu mere af vores rengøringsvand. Vi vil desuden få udskiftet vores ventilatorer til nyere og mere energivenlige udgaver. Sterling Polish er i konstant udvikling, og i 2022 vil vi fokusere endnu mere på at opbygge en stærk CSR profil i virksomheden.